Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sierpc

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka Z O.O.
z siedzibą: ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:
rodo@zgkim.sierpc.pl
509 069 201
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Realizacji usług świadczonych przez Zakład Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych
- realizacja umowy której jest Pani/Pan stroną
- art. 6 ust. 1 c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) wyłącznie w celu realizacji zadań Zakładu określonych przepisami prawa Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zakładowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są:
- warunkiem podpisanej umowy
- podane dobrowolnie
Pani/Pana dane:
Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

NASZA PLACÓWKA

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Zegar