Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sierpc

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

         Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://zgkimsierpc.zakladkomunalny.com/bip

https://zgkimsierpc.zakladkomunalny.com

 

 • Data publikacji strony internetowej: 09.12.2019 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej:

 • Nie wszystkie funkcjonalności są dostępne za pomocą klawiatury,
 • Brak tekstu alternatywnego dla zdjęć będących odnośnikami,
 • Brak atrybutów ALT w elementach IMG.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektryczną na adres:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc
 • sekretariat@zgkim.sierpc.pl
 • Telefon: 24/275-55-35

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Siedziba pracowników administracyjnych mieści się w budynku parterowym, podjazd jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących. W budynku nie ma windy. Pracownicy służą pomocą w razie potrzeby. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Wszystkie drzwi budynku oznaczone są odpowiednimi tabliczkami konkretnego działu. Budynek nie dysponuje toaletą dostępną dla osób o szczególnych potrzebach. Przed budynkiem znajduje się utwardzony parking dla interesantów bez stanowiska postojowego dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością.

W budynku Spółki nie zapewniono bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Zakład usług pogrzebowych znajduje się przy Placu Kardynała Wyszyńskiego 5/6 w Sierpcu. Wejście do budynku nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Pracownicy służą pomocą w razie potrzeby. Przed budynkiem nie ma parkingu.

Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami znajduje się w miejscowości Rachocin. Wejście do biura nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem jest utwardzony parking.

NASZA PLACÓWKA

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Zegar